MENU

Language

全部

  • 立式煞車馬達

    額定電壓200V、220V、230V、380V、400V、415V、440V、460V或雙電壓,整流器電壓:Input:AC 200V~240V、Output:DC 90V~100V

    檔案下載
  • 臥式煞車馬達

    額定電壓200V、220V、380V、400V、415V、440V、460V或雙電壓,整流器電壓:Input:AC 200V~240V、Output:DC 90V~100V

    檔案下載